ÓNÓGBÓ ÒBIÉBI by Okoro Yvonne

Read Time:38 Second

Mè é ónógbó òbiébi
Òmègbé óvi é ásó.
Èkwè gbè rèdè ewiè mè
è unè érosé
Kó ótó è riè.
Àkpómè è èkakó ó ka kpènu
Ò ka wiè bèdè bédé
Ifìkídiè mè èmamómó èrósè
Kúgbí údú mè
á tání à kà día.

*** Dialect: Urhobo

First Prize Winner, Poetry Competition for #WorldPoetryDay 2016

Translation:
BLACK CAT
I am the black cat
Ready to cry at night.
The history behind my birth
Is the song of the gods
That only the gods understands.
My life is a seed planted to grow
To flourish and never die
Because I am the eyes of the gods
And my heart is where they have chosen to live.

ÓNÓGBÓ ÒBIÉBI by Okoro Yvonne

Say something about this post Cancel reply